مهر ماه مهربانی است ،

ماه میزبانی نیمکت های عاشق درس و مدرسه

ماه شکوفایی نیلوفران در دعای نم نم باران های عاشقانه پاییز

مهر ، ماه مدرسه است .

مهر شاهراهی است

که به دروازه های علم منتهی می شود.

****

آغاز سال تحصیلی در متوسطه دوم

همراه با سخنرانی جنا ب آقای جلالی مدیریت محترم

پخش کلیپ،

پذیرایی و …