اختتامیه اسوه حسنه سال تحصیلی ۹۷-۹۸

دراختتامیه ششمین جشنواره مسابقات اسوه حسنه اکثریت شرکت کنندگان دراین مسابقات حضورداشتند.

دراین برنامه دانش آموزان حائزرتبه به دریافت جایزه ،لوح تقدیروتندیس نائل آمدند.

اسامی دانش آموزان حائز رتبه عبارتنداز:

درسا جدیدی رتبه اول در رشته  نقاشی باتکنیک مدادرنگی

یاس ناز مقدم فر رتبه اول دررشته  عکاسی

ملینا آقاگلیان رتبه اول دررشته  فیلم کوتاه

زهراجنوبی رتبه اول در رشته مشاعره

زهرا زمانی رتبه اول در رشته نمایش نامه خوانی وکسب عنوان بهترین نمایش نامه خوان

سوگول علی محمدی رتبه اول درنمایش نامه خوانی وکسب عنوان بهترین نمایشنامه خوان

آرتینا عسگری رتبه دوم در رشته وبلاگ نویسی

نیکو عظیم زاده رتبه دوم در رشته مشاعره

کیمیا رفیعی رتبه دوم دررشته  نمایش نامه خوانی

نگارفخاری رتبه دوم دررشته  نمایش نامه خوانی

آیدا مناجاتی رتبه دوم دررشته  نمایش نامه خوانی

هستی طالب لو رتبه دوم دررشته  نمایش نامه خوانی

کیمیا کیارس رتبه دوم دررشته  نمایش نامه خوانی

همچنین جایزه ویژه بهترین کارگردانی تئاتر  نیزبه خانم کیمیا فیضی مربی فنی تئاتراعطاشد.