برگزاری مراسم زیارت عاشورا به مناسبت اربعین حسینی

همراه با پذیرایی