“چقدر آخر این ماه سخت و سنگین است

 تمام آسمان و زمین بی قرار و غمگین است

بزرگتر ز غم مجتبی (ع) و داغ رضا(ع)

فراق فاطمه با خاتم النبیین (ص) است”

به مناسبت رحلت جانسوز پیامبر اکرم(ص) ،شهادت امام حسن (ع) و شهادت امام رضا ( ع)

مراسم سخنرانی توسط جناب آقای دکتر عزیزی حافظ قرآن و کارشناس شناخت ادیان صورت گرفت

و همچنین از دانش آموزان پذیرایی به عمل آمد .

مختصر مطالبی که توسط جناب آقای دکتر عزیزی بیان گردید، شامل :

بحث اول راستگویی

راستگویی که منجر به نگفتن دروغ می شود، حتی دروغ مصلحتی ، آرامش درونی ایجاد می کند.

سخن راست بگویید اما اگر نتوانستید حقیقت را بگویید ، دروغ نگویید

و برای این منظور سوال را با سوال پاسخ دهید …

بحث دوم قضاوت نکردن

یکی از عواملی که باعث می شود انسان اخلاق مدار باشد، قضاوت نکردن است.

برای این منظور باید تفکرات مثبت را نسبت به دیگران افزایش داد

و حتی از قضاوت انسان های منفی پرهیز کرد.

قضاوت توهین به خلقت است .