برگزاری هشتمین جشنواره فرهنگی و هنری اسوه حسنه

اطلاعیه شماره ۴

بازه زمانی ارسال آثار در بخش مسابقات ارسالی

آغاز زمان ارسال آثار ( اصل آثار / فایل آثار ) :

یک شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

همزمان با آغاز دهه مبارک فجر

آخرین مهلت ارسال آثار و همچنین فایل اکسل اسامی شرکت کنندگان در مسابقات ارسالی به دبیرخانه جشنواره

سه شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹

( شیوه نامه ارسال آثار و محل دبیرخانه متعاقباً به اطلاع معاونان فرهنگی مدارس خواهد رسید )

********************************