دهم تیر ماه، روز بزرگداشت صائب تبریزی گرامی باد

میرزا محمّدعلی صائب تبریزی بزرگ‌ترین غزل‌سرای سده یازدهم هجری و نامدارترین شاعر زمان صفویه بود.
دهم تیر ماه، روز بزرگداشت صائب تبریزی گرامی باد.

۱۰ تیر ۱۴۰۰