روز ادبیات کودک و نوجوان

مهدی آذر یزدی نویسنده کتاب ۸ جلدی قصه های خوب برای بچه های خوب .
روزنگار : ۱۸ تیر ماه به پاس از زحمات این مرد بزرگ به روز ادبیات کودک و نوجوان نام گذاری شده است.

 

 

 

#ادبیات_کودک_و_نوجوان
#مناسبتها
#سلام_گلبانگ

#مدرسه_اندیشه_و_امید