نتایج انتخابات شورای دانش آموزی

متوسطه دوره دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

📌برگزیدگان/خانم ها:

پانیذ خاصی پور _ دهم تجربی
فاطمه اسلامی پناه _دهم ریاضی
آیلین فرزانه _دهم تجربی
هلیا حدادیان _ دهم ریاضی

ملیکا اطیابی _ یازدهم تجربی
مهسا موسی خانی _ یازدهم تجربی
ماهک طالبی _ یازدهم ریاضی
دنیا یاهویی _ یازدهم ریاضی

 

 

 

#نتایج
#شورای_دانش_آموزی
#فرهنگی
#سلام_گلبانگ_۲
#مدرسه_اندیشه_و_امید