برگزیدگان نهمین جشنواره مسابقات سلام کاپ (مجازی)

🥁🥁گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد 🥁🥁

اسامی برگزیدگان نهمین جشنواره مسابقات سلام کاپ (مجازی) با افتخار اعلام می گردد.

رتبه 🥇 برنامه نویسی
خانم ها فاطمه هاشم زاده و سارا علیزاده

رتبه 🥇 نانو شیمی
خانم ها عسل لطفی و نگار ارباب

رتبه 🥈 نانو شیمی
خانم ها پریسا خوشحال و مینا بهرنگی

رتبه 🥉 نانو شیمی
خانم آنیتا حجازیان

رتبه 🥉 زیست پزشکی
خانم رستا فتحی پور

رتبه تقدیری نانو شیمی
خانم ها هلیا فلاحیاری و بهار پور علی

رتبه تقدیری هنر معماری
خانم ها شایلین فتح الهی و دلووان شبلی