حق چو دید آن نور مطلق در حضور
آفرید از نور او صد بحر نور
آفرینش را جز او مقصود نیست
پاک دامن تر زاو موجود نیست
میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق(ع)گرامی باد

برگزاری جشن باشکوه میلاد پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد وصطفی ( ص) و امام صادق (ع) توسط دانش آموزان خوش ذوق سلام گلبانگ

این جشن توسط دانش آموزان شورای دانش آموزی برگزار شد و گروه های شرکت کننده در اسوه حسنه هنرهای خود را در این جشن به نمایش گذاشتند. اجرای سرود ، تئاتر ، نمایشنامه خوانی و شعر از برنامه های این جشن بود…