گزیده‌ای از افتخارآفرینی فرزندان سلام گلبانگ در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹

بار دیگر دانش آموزان سلام گلبانگ نشان دادند که با وجود تمام سختی ها و مشکلات دست از اهداف خود نکشیده و پر تلاش به مسیر خود ادامه می‌دهند.

با آرزوی موفقیت تمام جوانان ایران زمین

رشته تجربی

رشته ریاضی