و بار دیگر نام دختران سلام گلبانگ بر قله های موفقیت طنین انداز شد

🛑اعلام نفرات برتر مسابقات کتبی

نفرات برتر مسابقات کتبی در صفحه اینستاگرام هشتمین جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه
منتشر شده است.

صفحه جشنواره در اینستاگرام را دنبال کنید

instagram.com/salam_osveh

رشته های
مفاهیم قرآن کریم
نهج البلاغه
صحیفه سجادیه
احکام
ترجمه قرآن به زبان انگلیسی
کتابخوانی تخصصی
کتابخوانی رُمان