مسابقات جشنواره جوان خوارزمی

دانش آموزان سلام گلبانگ در مسابقات جشنواره جوان خوارزمی شرکت کرده و در گروه شیمی از مرحله منطقه ای به مرحله استانی راه یافتند.

اسامی راه یافتگان (در دو گروه) به شرح زیر می باشد :
گروه اول : عسل ساکی مهر و شمیم ساجدی
گروه دوم :بهار تقوی فر و غزل ایرانشاهی