موفقیت دانش آموزان سلام گلبانگ در مسابقات بین المللی IMC

دانش آموزان سلام گلبانگ در مرحله دوم مسابقات بین المللی IMC مدال برنز را از آن خود کردند .

با آرزوی موفقیت های روز افزونشان