برگزاری مراسمی شاد به مناسبت آغاز دهه فجر

و

سخنرانی جناب آقای دکتر موسی خانی

با موضوع تاریخ اقتصاد ، شرکت های بزرگ و ثروتمندان بزرگ