کادر اداری متوسطه دوم سلام گلبانگ

خانم سیف

خانم سیف

معاون آموزشی
خانم فلاح

خانم فلاح

معاون اجرایی
خانم مرادی

خانم مرادی

مسئول پایه یازدهم
خانم راعی

خانم راعی

کمک مسئول پایه یازدهم
خانم رحیمی

خانم رحیمی

روابط عمومی
خانم کشاورز

خانم کشاورز

کمک معاون انضباطی دوازدهم
خانم سعید

خانم سعید

معاون فرهنگی
خانم نعمتی

خانم نعمتی

کمک معاون انضباطی
خانم احمدی فر

خانم احمدی فر

IT
خانم مترجمی

خانم مترجمی

کمک معاون انضباطی
خانم مصلحی مهر

خانم مصلحی مهر

مسئول ثبت نام
خانم مخبری

خانم مخبری

مسئول پایه دهم
خانم ذبیحی

خانم ذبیحی

معاون انضباطی
خانم سعید

خانم سعید

مسئول پایه دوازدهم
خانم ملکی

خانم ملکی

کمک مسئول پایه دهم