مرحوم حاج احمد حجاریان

مرحوم حاج احمد حجاریان

موسس مجموعه مدارس سلام
آقای یوسف جلالی

آقای یوسف جلالی

مدیر مدارس سلام منطقه دو
خانم زهرا افرند

خانم زهرا افرند

مدیریت مجتمع