ششمین جشنواره فرهنگی و هنری اسوه حسنه

مجمع عمومی اولیا و مربیان سال تحصیلی ۹۷-۹۸

بازگشایی مدارس

اسوه حسنه

پنجمین جشنواره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

پنجمین دوره مسابقات فرهنگی هنری مجموعه مدارس سلام جشنواره اسوه حسنه یادواره مرحوم حاج احمد حجاریان 

جشن میلاد نبی اکرم(ص) و امام صادق(ع)

حق چو دید آن نور مطلق در حضور آفرید از نور او صد بحر نور آفرینش را جز او مقصود نیست پاک دامن تر زاو موجود نیست میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق(ع)گرامی باد

انتخابات انجمن اولیا

مجمع عمومی اولیا و مربیان سال تحصیلی ۹۶-۹۷