نفرات برتر کنکور ۹۷

کسب افتخار در مسابقات پژوهشی منطقه ۲

اسوه حسنه

کسب مقام در مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه

مقام اول خوشنویسی

کسب مقام اول خوشنویسی

المپیاد

نتایج المپیاد کشوری سال تحصیلی ۹۵-۹۶