نفرات برتر مسابقات کتبی هشتمین جشنواره اسوه حسنه

برگزاری وبینار آموزش خانواده در راستای روانشناسی فرزندانمان

نتایج هفتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری ” اسوه حسنه” یادواره مرحوم حاج احمد حجاریان

اردوی اصفهان- آبان ماه ۱۳۹۸

اسوه حسنه

کسب مقام در مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه

مقام اول خوشنویسی

کسب مقام اول خوشنویسی