اردوی تفریحی شیراز

برگزاری مراسم اربعین حسینی

انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی ۹۷-۹۸

اولین اردوی مطالعاتی

برگزاری آزمون های هفتگی

مجمع عمومی اولیا و مربیان سال تحصیلی ۹۷-۹۸