بایگانی برچسب برای: دهه فجر

برگزاری بازارچه خیریه به مناسبت آغاز دهه فجر در دبیرستان دخترانه سلام گلبانگ

برگزاری مراسمی شاد به مناسبت دهه فجر و سخنرانی جناب آقای دکتر موسی خانی با موضوع تاریخ اقتصاد ، شرکت های بزرگ ، ثروتمندان بزرگ

جشن بزرگ انقلاب

بازارچه خیریه دهه فجر