نوشته‌ها

اردوی اصفهان- آبان ماه ۱۳۹۸

ششمین جشنواره فرهنگی و هنری اسوه حسنه

اسوه حسنه

کسب مقام در مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه

مقام اول خوشنویسی

کسب مقام اول خوشنویسی

انتخابات انجمن اولیا

مجمع عمومی اولیا و مربیان سال تحصیلی ۹۶-۹۷