بایگانی برچسب برای: میلاد

جشن میلاد نبی اکرم(ص) و امام صادق(ع)

حق چو دید آن نور مطلق در حضور آفرید از نور او صد بحر نور آفرینش را جز او مقصود نیست پاک دامن تر زاو موجود نیست میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق(ع)گرامی باد

روز دختر مبارک