برگزیدگان نهمین جشنواره مسابقات سلام کاپ (مجازی)

🥁🥁گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد 🥁🥁

اسامی برگزیدگان نهمین جشنواره مسابقات سلام کاپ (مجازی) با افتخار اعلام می گردد.

رتبه 🥇 سازه ماکارونی
خانم ها حنانه حق پرست و صبا یعقوب نژاد و هلیا کدخدایی

رتبه 🥇 برنامه نویسی
خانم ها سوگل مدیری و هلیا شریف پور و آرینا عباسی

رتبه 🥇 نانو شیمی
خانم ها کیانا رمضان زاده و ستایش رحیمی و ریحانه امیرانی

رتبه 🥇 هنر معماری
خانم ها بهار کریم پور و عسل بی پروا و باران صبحی

اسامی برگزیدگان نهمین جشنواره مسابقات سلام کاپ (مجازی) با افتخار اعلام می گردد.

رتبه 🥈 سازه ماکارونی
خانم ها صدف طاووس و تبسم مانیا مرزبان و دینا بهرام پور

رتبه🥈نانو شیمی
خانم ها رومینا خورسند و تینا فرهودی زاده

رتبه 🥈 هنر معماری
خانم ها الهه بیکران و یکتا نقی رازلیقی

رتبه 🥉 سازه ماکارونی
خانم ها روشا حسینیان نیک و ثمین حیدری

رتبه 🥉 نانو شیمی
خانم ها پارمیدا قاسمی و آیلار محسنی

رتبه تقدیری علوم انسانی
خانم ها آرنیکا آرزمان

رتبه تقدیری نانو شیمی
خانم ها کتایون اکبری و آیرین محسنی

رتبه تقدیری هنر معماری
خانم ها آمی تیدا کریمی و ونیکا احمدی

 

رتبه 🥇 سازه ماکارونی
خانم ها حنانه حق پرست و صبا یعقوب نژاد وهلیا کدخدایی

رتبه 🥇برنامه نویسی
خانم ها سوگل مدیری و هلیا شریف پور و آرینا عباسی

رتبه 🥇 نانو شیمی
خانم ها کیانا رمضانزاده و ستایش رحیمی و ریحانه امیرانی

رتبه 🥇 هنر معماری
خانم ها بهار کریم پور و عسل بی پروا و باران صبحی