دانش آموزان یاد گرفته اند قدر لحظه ها را بدانند. وقت طلاست !

 ” روز دانش آموز مبارک “

به مناسبت روز دانش آموز

پذیرایی صبحانه با تغذیه سالم

عدسی

نان داغ

شیر کاکائو

پنیر خیار گوجه

و چای