سخنرانی دکتر موسی خانی به مناسبت دهه فجر

با محوریت

 ” تاریخ اقتصاد ، شرکت های بزرگ و ثروتمندان بزرگ “