تابستانی که گذشت …

با وجود تعطیلی مدارس و تابستانی که درگیر ویروس کرونا بود، سلام گلبانگ پایگاه تابستانه مجازی خود را دایر کرد و از تاریخ یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۹۹ تا تاریخ چهارشنبه ۲۹ تیر ماه ۹۹ به آموزش دانش آموزان خود از طریق شبکه انلاین و مجازی پرداخت. کلاسهای پژوهش راه انداخت ،به کارهای هنری پرداخت، درس داد ،آزمون گرفت و برای پیشرفت سطح علمی ،عملی و هنری دانش آموزان خود تلاش کرد.