دیدن کانال آپارات

ارزشیابی تکوینی درس یازدهم عربی - بخش (۱) - پایه هفتم

ارزشیابی تکوینی درس یازدهم عربی - بخش (۲) - پایه هفتم

درس حساب - پایه هفتم

ادبیات - درس راه خوشبختی - پایه هفتم

آموزش نرم افزار autocad - پژوهش - کلاس سازه ماکارونی

ارزشیابی تکوینی درس دهم عربی - پایه هفتم

زیست شناسی - فصل ۱۳ - فرسایش - پایه هشتم

درس حساب - مبحث احتمال - پایه هشتم

آموزش نرم افزار autocad - پژوهش - کلاس سازه ماکارونی

درس خلاقیت - پایه هشتم

هندسه - زاویه محاطی (۱) - پایه هشتم

هندسه - زاویه محاطی (۲) - پایه هشتم

هندسه - درس حل مسئله در هندسه و تشابه - پایه نهم

حساب - ساده کردن عبارت های گویا بخش دوم - پایه نهم

ادبیات - درس شانزدهم - پایه نهم

آموزش نرم افزار autocad - پژوهش - کلاس سازه ماکارونی

عربی - درس دهم - پایه نهم

فیزیک - فصل نهم - قرقره ها - پایه نهم

زیست- مرور آزمون فصل دهم - پایه نهم