چهارمین دوره مسابقات ورزشی دختران مجموعه مدارس سلام

با افتخار آفرینی دختران عزیز گلبانگ برگزار شد

********************

کسب رتبه اول در رشته بسکتبال

کسب رتبه اول در رشته والیبال

کسب رتبه اول در رشته شطرنج

کسب رتبه اول در رشته مکعب روبیک

کسب رتبه اول در رشته شنا کرال سینه و پشت

کسب رتبه اول در رشته شنا پروانه

کسب رتبه دوم در رشته شنا قورباغه

کسب رتبه دوم در رشته بدمینتون

کسب رتبه دوم در رشته طناب کشی

کسب رتبه دوم در رشته دارت

کسب رتبه دوم در رشته داژبال