یلدای خاطرات به طعم شیرین هندوانه و سرخی انار


🌷🌷🌷🌙

ویدیو ارسالی از همدان
لحظاتی زیبا همراه با پدربزرگ دانش آموز عزیز ساحل اله یار پایه هشتم


سرکار خانم افضلی دبیر ادبیات متوسطه ۱


ویدیو ارسالی با صدای دانش آموز عزیز الینا یزدانی پایه هفتم


ارسالی از دانش آموزان عزیز گلبانگ
خانم دینا معینی پایه هشتم


ارسالی از دانش آموزان عزیز گلبانگ
خانم آوین حسینی پایه هفتم 🌺🙏