کسب رتبه دانش آموزان متوسطه اول در جشنواره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش منطقه دو

دبیرستان دوره اول سلام گلبانگ، با افتخار کسب رتبه دانش آموزان خود در جشنواره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش منطقه دو در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ را به شرح زیر اعلام می دارد:

  • کسب رتبه اول در رشته نمایش
  • کسب رتبه دوم در رشته بازیگری تاتر
  • کسب رتبه سوم در رشته سرود