کسب رتبه دانش آموزان متوسطه اول در دومین آزمون مدارس برتر سال ۹۵-۹۶

دبیرستان دوره اول سلام گلبانگ، با افتخار کسب رتبه دانش آموزان خود در دومین آزمون مدارس برتر سال تحصیلی ۹۵-۹۶ را به شرح زیر اعلام می دارد:

  • کسب رتبه سوم در پایه هفتم
  • کسب رتبه سوم در پایه هشتم
  • کسب رتبه اول در پایه نهم