برگزاری جشن افتتاحیه دانش آموزان ورودی پایه هفتم ۹۹-۹۸

پذیرایی به هنگام ورود

پخش قرآن و سرود ملی

سخنرانی مدیریت محترم مدرسه گلبانگ و تبریک روز دختر

معرفی رشته های پژوهشی

پخش کلیپ هایی از خاطرات دانش آموزان سال های گذشته

صرف نهار

****************