اردوی مطالعاتی آذرماه ۹۷

اردوی مطالعاتی از ۴ تا ۱۴ آذر ماه

آغاز یک مسیر کوتاه اما با اهدافی بلند توسط دانش آموزان سلام گلبانگ در اولین اردوی مطالعاتی پاییز ۱۳۹۷

مبارک باد این روز و همه روز

از سنگریزه ها گذشتید ، به صخره و سنگ ها که رسیدید دست از آسایش شستید تا به قله ی هدف و موفقیت با طعم شیرینی به نام سربلندی رسیدید .