اول مهر شروع مدارس

🔸امروز در خیال خودم تو را از قرآن رد کردم ،
اسپند دود کردم تا از آنچه که به تو آسیب می رساند در امان باشی.
امروز هیاهوی صدایت را در ذهنم تداعی کردم
و با خود گفتم روزی می آید که دوباره در زنگ تفریح دور هم باشیم.
خسته می شوم از دوریت،
دلتنگ می شوم؛
اما با یاد خدا ، رهرو کسانی خواهم بود که چهل
سال پیش عاشقانه و صادقانه رفتند برای فرزندان ایران اسلامی
پس من هم برای آموزش تو در این روزهای سخت، به راهم ادامه خواهم داد …

مهرتان پر مهر باد 🍁🌷🌼