مدارس سلام

« دبیرستان (متوسطه دوم) دخترانه سلام گلبانگ »

« راهنمایی (متوسطه اول) دخترانه سلام گلبانگ »

« پیش دبستان و دبستان دخترانه سلام منان »

::. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی مجموعه مدارس سلام به آدرس salamsch.com مراجعه نمایید. .::